Topografické mapy AČR i katastrální mapy jsou volně přístupné | Buchtič blog o IT a PC Buchtič blog

... je jedním z nejnavštěvovanějších tuzemských blogů zabývajících se IT a češtinami do programů a her. Pokud máte problém nejen
s počítačem pravděpodobně u mě naleznete řešení, případně si o něj napište. Zajímám se rovněž o herní průmysl a internet věcí - každý produkt pořádně prověřím. Přiblížíme si tvorbu webových prezentací a budeme cestovat po světě skrz Google Earth. »

 

Topografické mapy AČR i katastrální mapy jsou volně přístupné

28 Pro 2005

Na mapové části Portálu veřejné správy jsou nyní dostupné vojenské mapy. Vedle klasických topografických map v měřítcích 1:1 000 000, 1:500 000 a 1:250 000 je k dispozici také vektorová mapa nazvaná Digitální model území v měřítku 1:25 000. Podle Ministerstva informatiky je tato mapa nejlepší a informačně nejbohatší mapou dostupnou na českém internetu. Rýsuje se tu konkurence ke kvalitním podkladům Seznamu?

Jak je u vojenských map zvykem, nekončí na státních hranicích, ale poskytují orientaci i v území sousedních států přibližně ve dvacetikilometrovém pásu podél hranic. Tato „vlastnost“ předurčuje vojenské mapy jako ideální podklad mimo jiné pro krizové plánování a řízení.

Každý prvek v mapě má svůj parametr, atribut či popis, který si můžete zobrazit pomocí funkce „Info o objektu“. Zjistit tak lze například informace o územních prvcích jako je nadmořská výška vrstevnice, název vodního toku, napětí elektrického vedení, typ a povrch komunikace, šířka, nosnost mostu atd.
Portál veřejné správy nabízí široké veřejnosti a zdarma možnost zobrazení dvacítky mapových podkladů. K dispozici jsou ortofomapy, automapy, digitální model území, geologické mapy stejně jako přehled biotopů.

Topografické mapy na portále veřejné správy

Katastrální mapy

Státní složky poskytují možnost otevřít si také katastrální mapu. Snadno tak můžete zjistit, zda je pozemek skutečně napsán na vás. Celá mapa je interaktivní a k dispozici je rovněž státní mapa ve vektorové podobě, rastrové podobě a další druhy map včetně ZABAGED.

Za zmínku jistě stojí informace, že geodeti používají souřadnicový systém S-JTSK (jednotné trigonometrické sítě katastrální). Všechny zmíněné mapy využívají státní složky ať již při vyřizování vašich žádostí týkajících se pozemku, tak krizové štáby v případě náhlých situací, jakými jsou například záplavy.

V první ročníku na střední škole SPŠ NOME jsem měl možnost navštívit Topografický ústav AČR v Dobrušce. Naživo jsem nejen viděl, jak se tyto mapy tvoří, ale také jsem měl možnost seznámit se s dalšími podrobnostmi, o kterých obyčejný smrtelník nemá ani tušení. V kostce to shrnu tak, že se jedná o mravenčí práci.

Martin Buchta | Kategorie: Internet, IT

← Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli!